Allianz – ubezpieczenia komunikacyjne

Allianz ma wizerunek drogiej firmy ubezpieczeniowej, kierującej swoją ofertę do zamożnych klientów. Chcieliśmy skrócić ten dystans, pokazując jakość oferowaną przez Allianz z nieco innej perspektywy. Jakość, która nie oznacza elitarności, ale przekłada się na wszechstronność ochrony ubezpieczeniowej i pewność otrzymania pomocy na drodze w każdej sytuacji.

Aby tego dowieść, przygotowaliśmy kampanię: zaprezentowaliśmy scenki z życia kierowców, które choć pewnie nie tak częste jak stłuczka, potrafią skutecznie pokrzyżować ich plany i upewniliśmy, że Allianz udzieli pomocy w każdej z tych sytuacji.

Dodatkową korzyścią dla klienta była możliwość skosztorysowania swojej składki ubezpieczeniowej w zaledwie kilka sekund, w odróżnieniu od konkurencyjnych propozycji, w których otrzymanie informacji o wysokości składki wymaga wypełnienia drobiazgowego kwestionariusza lub jest możliwe dopiero po pozostawieniu swoich danych.