CARITAS

Święta to czas, w którym składamy sobie życzenia, dzielimy się tym, co najlepsze. Towarzyszy temu piękny zwyczaj dzielenia się opłatkiem. Na Boże Narodzenie 2016 powstał pierwszy na świecie opłatek, którym będzie można podzielić się aż dwa razy. Jak?

Po raz pierwszy – dzięki opłatkowi – dzielimy się posiłkiem z ubogimi, wysyłając SMS pod numer podany na jego obwolucie. Po raz drugi dzielimy się nim z najbliższymi przy stole wigilijnym podczas składania życzeń.